Zmiany w przepisach refundacyjnych w konsultacjach

PRAWO

Autor: RCL, DZP/ rynekaptek.pl   05-04-2016, 09:09

Zmiany w przepisach refundacyjnych w konsultacjach

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zawiera m.in. wprowadzenie do ustawy refundacyjnej tzw. ratunkowego dostępu do technologii medycznych i inne ważne propozycje.

Prawnicy kancelarii DZP zwracają uwagę na trzy aspekty.

Decyzje refundacyjne na okres do 5 lat
Analizowany projekt postuluje wprowadzenie możliwości wydawania decyzji refundacyjnej na okres do 5 lat. Jednak zaprezentowana w przedstawionym projekcie norma budzi pewne problemy interpretacyjne - dostrzega mec. Marcin Pieklak.

Analizując art. 11 ust. 3a nowej regulacji wydaje się, iż mechanizm ten będzie dawał możliwość ustalenia wyjątkowego, krótszego okresu obowiązywania danej decyzji. Przykładowo taka decyzja będzie mogła zostać wydana na okres 6, 12 czy 16 miesięcy. W ten sposób organ będzie mógł uzależnić okres obowiązywania decyzji od innych zdarzeń wskazanych w tym przepisie. Natomiast wnioskodawca zostanie o tym poinformowany w treści danej decyzji refundacyjnej. Takie stanowisko jest poparte przede wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa po stronie poszczególnych wnioskodawców co do okresu refundacji.

Teoretycznie, z uwagi na dotychczasowe informacje przekazywane przez resort zdrowia, może zdarzyć się jednak, że organ uzna, że analizowany przepis pozwala na wskazanie wyłącznie maksymalnego okres refundacji, tj. do 5 lat. Tym samym istnieje ryzyko, że Minister Zdrowia nie będzie z góry określał konkretnego okresu obowiązywania danej decyzji refundacyjnej.

Takie rozumienie obowiązujących przepisów daje możliwość usunięcia z obrotu prawnego decyzji refundacyjnej w każdym momencie np. w przypadku wejścia do systemu refundacji pierwszego odpowiednika.

Przedmiotowy projekt zakłada również wprowadzenie przesłanek, które organ powinien brać pod uwagę ustalając okres obowiązywania decyzji zgodnie z proponowanym mechanizmem. Wśród nich wymieniono: wynik negocjacji z Komisją Ekonomiczną, informację o wszczętych postępowaniach rejestracyjnych, datę upływu okresu wyłączności rynkowej oraz informację o prowadzonych badaniach klinicznych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH