Zmiany w rozporządzeniach

PRAWO

Autor: WOIA/rynekaptek.pl   22-02-2011, 08:02

Zmiany w rozporządzeniach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wielkopolska Izba Aptekarska przypomina o nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych prekursorów kategorii 1.

Omawiana sytuacja dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 będą stosowane u zwierząt.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem recepty na takie preparaty będą wystawiane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o
zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Nastąpiła również nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.

Omawiane rozporządzenie wprowadza m.in. następujące zmiany:

• recepty na produkty lub leki przeznaczone dla ludzi, które są stosowane u zwierząt wystawia się w jednym egzemplarzu;

• receptę na produkty lub leki przeznaczone do stosowania u zwierząt, których tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz na produkty lub leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne leki, oznaczonesymbolem „Rpw”, wystawia się z kopią, która pozostaje u wystawiającego receptę;
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH