Zmiany w URPL: kontrolą badań klinicznych zajmie się czterech inspektorów

PRAWO

Autor: LJ/rynekaptek.pl   26-01-2011, 20:38

Zmiany w URPL: kontrolą badań klinicznych zajmie się czterech inspektorów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na stronach Sejmu RP zostały opublikowane odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów w zakresie prowadzenia badań klinicznych w Polsce. Wynika z nich m.in. że wzmocniony zostanie nadzór nad prowadzonymi badaniami.

Jest to odpowiedź obu ministerstw na dezyderat nr 13 Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie spójnego systemu w zakresie dokonywania zakupów: sprzętu medycznego, leków, wyrobów medycznych oraz regulujących prowadzenie, finansowanie, rozliczanie i kontrolę realizacji badań klinicznych w Polsce.

Komisja zainteresowała się badaniami klinicznymi po
informacji Najwyższej Izby Kontroli negatywnie oceniającej funkcjonowanie szpitali w tym obszarze. Zwróciła uwagę na występowanie mechanizmów korupcjogennych, niegospodarność, nielegalność i brak rzetelności działań, a także możliwość narażenia bezpieczeństwa pacjentów.

W odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji, Ministerstwo Zdrowia ocenia, że wszystkie problemy związane z prowadzeniem badań klinicznych w Polsce zostały rozwiązane w projekcie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych.

Kto za co płaci
Komisja postulowała o jednoznaczne określenie zasad finansowania świadczeń zdrowotnych
przewidzianych w protokole badania klinicznego i udzielanych osobom włączonym do takiego badania. Powszechnie obowiązujące przepisy nie rozstrzygają wprost, czy sponsor zobowiązany jest do sfinansowania wszystkich świadczeń zdrowotnych wykonanych od momentu włączenia osoby do badania klinicznego do chwili jego zakończenia.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia informuje, że zgodnie z przepisami projektowanej ustawy o badaniach klinicznych, sponsor finansuje świadczenia opieki zdrowotnej:
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH