ZPP: leki i suplementy jako towary szkodliwe dla zdrowia?

PRAWO

Autor: ZPP/ rynekaptek.pl   18-02-2021, 20:02

ZPP: leki i suplementy jako towary szkodliwe dla zdrowia? ZPP: leki i suplementy są legalnie dopuszczane na rynek. Stwierdzenie, że są szkoliwe, jest niedopuszczalne Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Trudno jest znaleźć racjonalny powód zakwalifikowania leków i suplementów diety jako towarów szkodliwych dla zdrowia. Są to legalnie dopuszczone do obrotu produkty - przypomina ZPP. Rząd planuje objąć reklamy tych preparatów nowym podatkiem mediowym.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje o odstąpienie od prac nad nowym podatkiem reklamowym.

"Proponowany podatek byłby już kolejnym nowym obowiązkiem fiskalnym dla firm, wprowadzonym w relatywnie krótkim czasie, mimo pierwszej od trzydziestu lat recesji gospodarczej w Polsce" - informuje organizacja przedsiębiorców.

W informacji odnoszą się m.in. do "towarów kwalifikowanych", których reklama ma być objęta wyższą stawką podatku.

Podwójne opodatkowanie
W tym przypadku - ich zdaniem - nie podano żadnego uzasadnienia dla podjęcia akurat takiej decyzji:

"Jedynie w komunikacie towarzyszącym opublikowanemu projektowi wraz z uzasadnieniem, znaleźć można informację, że wyższą stawką objęte będą przychody z reklam towarów "szkodliwych dla zdrowia".

Jest to kryterium zaskakujące, głównie z uwagi na wybrane w ramach jego stosowania produkty. Napoje zawierające substancje słodzące są już w tym momencie objęte podatkiem cukrowym, z którego wpływy, zgodnie z ustawą, zasilają w większej części Narodowy Fundusz Zdrowia. W samym tylko styczniu producenci napojów odprowadzili opłatę cukrową na Fundusz w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Propozycja zatem, by ponownie obejmować je dodatkową daniną, również zasilającą NFZ, jest niemożliwa do zaakceptowania i doprowadza w praktyce do wielokrotnego opodatkowania tego samego produktu.

Leki jako towar szkodliwy dla zdrowia
Analogicznie trudno jest znaleźć racjonalny powód, a sam projektodawca w tym nie pomaga, nie przytaczając żadnych argumentów wspierających swój wybór, zakwalifikowania leków i suplementów diety jako „towary szkodliwe dla zdrowia”. Stwierdzenie, że legalnie dopuszczone do obrotu produkty lecznicze, czy podlegające procedurze rejestracji i nadzorowi GIS suplementy diety, są towarami szkodliwymi dla zdrowia, jest niedopuszczalne i pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH