Artur Fałek: marketing nie zastąpi edukacji lekarzy

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia   04-01-2009, 14:34

Artur Fałek: marketing nie zastąpi edukacji lekarzy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wysokość publicznych środków na leki powinna się zwiększać, bo nowe cząsteczki oznaczają większe wydatki. Jednak rynek leków we wszystkich krajach jest regulowany. Tak jest też w Polsce - mówi w wywiadzie dla miesięcznika Rynek Zdrowia dyrektor departamentu polityki lekowej i farmacji w resorcie zdrowia, Artur Fałek.

Rynek Zdrowia: – Uczestnicy rynku farmaceutycznego zarzucają Ministerstwu Zdrowia arogancję i nieuwzględnianie ich uwag w procesie legislacyjnym. Przykład z ostatnich miesięcy – rozporządzenie w sprawie reklamy leków.

Artur Fałek: – W większości są to nieporozumienia. Nie wiem, dlaczego twierdzi się, że ministerstwo nie brało pod uwagę opinii dotyczących rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych.

To rozporządzenie było w konsultacjach społecznych i większość z uwag, jakie napłynęły, została uwzględniona. Tak naprawdę w tym rozporządzeniu najwięcej kontrowersji budzi artykuł 13, który reguluje okoliczności spotykania się przedstawicieli medycznych z lekarzami. Zdaniem ministerstwa, spotkania powinny się odbywać poza godzinami pracy i dalsze dyskutowanie tej kwestii nie miało sensu. Ministerstwo było pewne celu, jaki chce osiągnąć.

Było też pewne, że rozwiązanie spotka się z oporem podmiotów, biorąc pod uwagę nadesłane opinie. Te uwagi branży nie zostały zlekceważone, zostały rozważone, ale ministerstwo zdecydowało się wprowadzić swoje rozwiązanie.

– Chcecie utrzymać przepis, który zdaniem branży jest niezgodny z prawem?

– Proszę mi wskazać przepis, który złamaliśmy tą regulacją. Nie ma takiego.

– A Konstytucja?

– Konstytucja bardzo ogólnie odnosi się do wielu rzeczy i musimy pamiętać, że z ogólnej zasady zapisanej w Konstytucji, chociażby swobody działalności gospodarczej, nie można wywodzić wszystkiego.

Mamy do czynienia z rynkiem, który nie jest w pełni swobodnym. Rynek leków, zwłaszcza refundowanych, we wszystkich krajach jest regulowany. Regulacje dotyczące reklamy leków w państwach europejskich wywodzą się z dyrektyw unijnych. Podstawa prawna we wszystkich krajach jest taka sama, natomiast rozwiązania różnią się, przy czym te różnice nie są zbyt duże.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH