Cena leku powinna być zależna od jakości badań

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   08-11-2010, 14:06

Cena leku powinna być zależna od jakości badań Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rozmowa z Krzysztofem Łandą, prezesem firmy HTA Audit.

Czy leki biopodobne powinna oceniać Agencja Oceny Technologii Medycznych?

Leki biologiczne niosą ze sobą wysoki potencjał zmniejszania kosztów terapii lekami biologicznymi. Z pewnością stanowią konkurencję dla oryginalnych leków biologicznych, które były pierwszymi w danym wskazaniu. Pamiętajmy, że leki biopodobne nie są tożsame z lekiem referencyjnym. Ma to swoje odzwierciedlenie w procedurze rejestracyjnej i refundacyjnej. Mamy zwiększone wymagania dotyczące konieczności udowodnienia porównywalnej lub zbliżonej skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa leków biopodobnych do oryginalnych.

Ważnym zapisem w projekcie ustawy o refundacji jest przepis o niepewności oszacowań - im większa niepewność oszacowań, tym większa powinna być skłonność producenta leku biopodobnego do obniżenia tej ceny w stosunku do leku oryginalnego.

Niepewność oszacowań prowadzi bezpośrednio do zwiększonej skłonności do zawierania umów podziału ryzyka - im większa niepewność ryzyka, tym większe ustępstwa producenta leku oryginalnego i biopodobnego. Pamiętajmy bowiem, że pojawienie się na rynku konkurencji może powodować ruch cenowy w dół także producenta leku oryginalnego.

Nie wolno do leków biopodobnych podchodzić tak samo jak do leków generycznych. Wymagania rejestracyjne, a także refundacyjne czy cenowe muszą być wyższe. Myślę, że AOTM powinna oceniać pełne dossier wymagane w tym zakresie.

Jeśli producent leku biopodobnego zrobił badanie randomizowane na dużej próbie, z podwójnym zaślepieniem, może żądać ceny zbliżonej do ceny leku producenta oryginalnego.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH