Czy strażak może zniszczyć aptekę rękami inspekcji farmaceutycznej?

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Mariusz Politowicz/ rynekaptek.pl   26-04-2018, 08:02

Czy strażak może zniszczyć aptekę rękami inspekcji farmaceutycznej? Przepis ten ma swe źródło w czasach, gdy państwowe były i hurtownie, i apteki, więc i Państwo finansowało ich działalność. Pora na zmiany, bo to już nie powróci (fot. archiwum)

Przypuszczalnie Czytelnik zastanawia się teraz, dlaczego w ogóle ktokolwiek, w tym strażak, chciałby to zrobić? Przecież apteki są potrzebne całej społeczności. Matki z dziećmi, osoby starsze i schorowane, emeryci – w zasadzie każdy potrzebuje apteki, by otrzymać niezbędne lekarstwa.

Jako obywatel patrzę z zażenowaniem, że zamiast wreszcie wpłynąć na urealnienie prawa, władze niepotrzebnie brną w nierozwiązywalne spory. Wystarczy pamiętać, że, co do zasady, aptekarze wygrywają w sądach administracyjnych sprawy dotyczące dyżurów. Równie ważne jest, że Związek Powiatów Polskich (ZPP) i Naczelna Rada Aptekarska wspólnie przygotowały i przedstawiły resortowi zdrowia logiczny, spójny i uwzględniający realia projekt nowelizacji art. 94 PF. 

Jest działalność, są koszty
To daje nadzieję na przyszłość. ZPP już dawno zauważył konieczność sensownych zmian, co jednak nie jest na bieżąco uwzględniane przez niektórych samorządowców.

Dalsza część wyroku (IV Sa/Po 469/14) sądu brzmi dość paternalistycznie i irytująco. „Prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj wiąże się z ponoszeniem kosztów, co powinno, ale nie musi mieć związku z uzyskiwaniem zysku”.

Nie jest moim celem podważanie prawomocnych orzeczeń sądowych. Przyznam jednak, że powyższy fragment, powtarzany czasem w innych publikacjach, jak pod szkłem powiększającym pokazuje absurdalną staroświeckość obowiązującego przepisu o dyżurach aptek. Aptekarze mają pracować pomimo doprowadzania się do niekorzystnego rozporządzania mieniem, tworzenia problemów finansowych, kadrowych i zdrowotnych, co w ostateczności musi doprowadzić do likwidacji apteki.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH