Czy tanie leki powinny być refundowane?

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Wojciech Kuźmierkiewicz/ rynekaptek.pl   30-08-2017, 15:04

Czy tanie leki powinny być refundowane? Wszyscy czekamy na zapowiedziane stopniowe podnoszenie nakładów na opiekę zdrowotną, bo tylko wtedy chorzy będą mogli skutecznie się leczyć - mówi Wojciech Kuxmierkiewicz, doradca PZPPF

Refundowanie tylko drogich leków – choć z pozoru wydaje się niepozbawionym logiki rozwiązaniem - odebrałoby wielu chorym możliwość leczenia. A przecież w ramach publicznych środków refundacja powinna objąć jak najszerszą populację pacjentów, zwłaszcza cierpiących na choroby przewlekłe - ocenia dr Wojciech Kuźmierkiewicz, doradca PZPPF.

Zakres refundacji zależy od zamożności kraju oraz umiejętności podejmowania decyzji przez zarządzających ochroną zdrowia. Patrząc na wysokość środków przeznaczanych na ochronę zdrowia w Polsce w przeliczeniu na pacjenta, a w tym na leki, która jest niższa o 30-50% od wydatkowanej w krajach europejskich o podobnej do naszej zamożności, trzeba stwierdzić, że decyzje o finansowaniu ochrony zdrowia nie są odpowiednie nie tylko do potrzeb, ale też do możliwości naszego państwa. Taki stan rzeczy skłania więc do poszukiwania nowych rozwiązań, np. pod tytułem: „nie refundujmy tanich leków”. Czy jednak racjonalnych?

Przykład brytyjski
W toczącej się nieustannie dyskusji na temat refundacji leków nie brak głosów, aby wyłączyć z tego systemu tanie leki. Zdaniem pomysłodawców, dzięki temu można by więcej środków przeznaczyć na leki drogie, dotąd nierefundowane  i pomóc tym pacjentom, których choroba wymaga drogiej farmakoterapii, często dla nich ze względu na cenę  niedostępnej.

Ta na pozór logicznie brzmiąca propozycja ze względu na dobro chorego nie została przyjęta nie tylko przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), ale także przez  władze zdrowia większości krajów.

Zwolennicy wyłączenia z refundacji tanich leków przytaczają przykład Wielkiej Brytanii, gdzie rezygnuje się z finansowania leków, których cena nie przekracza 5 funtów za opakowanie, ale nie dodają, że chorzy w tym kraju nie płacą za leki w ogóle, jeżeli ich wydatki przekroczą na ten cel 150 funtów w danym roku.

Lista leków podstawowych
W krajach afrykańskich w niedalekiej przeszłości rządzący myśleli podobnie – nie refundujmy tanich leków, bo pacjent jest w stanie je kupić. W efekcie ogromna część populacji nie leczyła się konsekwentnie, a tylko takie leczenie, zwłaszcza w chorobach przewlekłych, może przynieść poprawę stanu zdrowia.

Dostrzegając wagę tego problemu i uznając, że farmakoterapia jest nie tylko najlepszym, ale i najtańszym sposobem terapii - pod warunkiem że zostanie wdrożona w porę i adekwatnie do potrzeby klinicznej - w 1977 roku WHO opublikowała listę leków podstawowych (Essential Medicines List).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH