Dyżury aptek? Tak, ale gdy jednocześnie będą dobrowolne i godziwie opłacane

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Mariusz Politowicz/ rynekaptek.pl   13-07-2017, 08:01

Dyżury aptek? Tak, ale gdy jednocześnie będą dobrowolne i godziwie opłacane Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nawet samorządowcy widzą, że ich propozycje dot. ustalania dyżurów aptek są mocno oderwane od rzeczywistości. Przykre jest, że choć początkowo zgadzają się, iż dyżury nie mają sensu, w istocie ich stanowisko prowadzi do eskalacji nieuchronnych konfliktów z aptekarzami - komentuje mgr farm. Mariusz Politowicz.

Niedawno informowaliśmy, że Konwent powiatów województwa łódzkiego wydał stanowisko w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy aptek z terenu danego powiatu.

Stanowisko samorządowców ocenia mgr farm. Mariusz Politowicz, członek NRA i szef Zespołu ds. dyżurów przy NRA, skarbnik Kaliskiej OIA i członek jej Prezydium oraz kierownik i właściciel apteki "Pod Wagą" w Pleszewie.

W stanowisku zawarto kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, samorządowcy zauważają, że "z przepisów, które mają gwarantować mieszkańcom dostęp do świadczeń w porze nocnej, wynika absolutny [?] obowiązek aptek do pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem. Tyle że dostęp do tych świadczeń powinien być skorelowany z dostępnością do usług medycznych w porze nocnej. Tam, gdzie brak jest dostępu do pomocy lekarskiej w sposób faktyczny i rzeczywisty, nie jest realizowana również pomoc apteczna, bowiem racjonalnym wyborem klienta apteki jest zakup leku po konsultacji lekarskiej".

Przede wszystkim zwraca uwagę świadomość autorów stanowiska, że gdy w miejscowości z apteką brak jest Nocnej Pomocy Lekarskiej, brak jest uzasadnienia dla dyżurów. Oczywiście z powyższego łatwo mogą wysnuć wniosek (niepoprawny!), że dyżury są potrzebne wszędzie tam, gdzie jest jakakolwiek forma NPL, ale wartości kwotowe dotyczące obrotu (a nie dochodu czyli zysku, jak błędnie napisano) pokazują bezsens ekonomiczny, zwłaszcza w powiązaniu z faktyczną odpowiedzialnością przedsiębiorcy prowadzącego aptekę.

Novum stanowi też zdanie mówiące, że to w istocie  przedsiębiorca (a nie jak do tej pory twierdzili, iż kierownik apteki) jest odpowiedzialny za prawidłową organizację czasu pracy apteki. Wskazuje na to stwierdzenie, iż "sama redakcja przepisu nakazująca radzie powiatu narzucić czas pracy aptekom jest niedostosowana do realnej praktyki wykonania nakładanego na apteki obowiązku. (...) Regulacja dokonywana przez radę powiatu każdorazowo ingeruje w stosunki pracownicze, wkraczając w kompetencje pracodawcy, jakim jest przedsiębiorca prowadzący działalność w formie apteki".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH