Dyżury aptek? Tak, ale gdy jednocześnie będą dobrowolne i godziwie opłacane

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Mariusz Politowicz/ rynekaptek.pl   13-07-2017, 08:01

Dyżury aptek? Tak, ale gdy jednocześnie będą dobrowolne i godziwie opłacane Szef Zespołu ds. dyżurów aptek przy NRA ocenia niedawne stanowisko samorządowców

Nawet samorządowcy widzą, że ich propozycje dot. ustalania dyżurów aptek są mocno oderwane od rzeczywistości. Przykre jest, że choć początkowo zgadzają się, iż dyżury nie mają sensu, w istocie ich stanowisko prowadzi do eskalacji nieuchronnych konfliktów z aptekarzami - komentuje mgr farm. Mariusz Politowicz.


Tani chwyt retoryczny
Z pisma jasno wynika, że powiaty nie chcą ustalać harmonogramu pracy aptek. Kogo chciałyby w tej sytuacji obarczyć nie chcianym obowiązkiem? Najchętniej Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. To jednak nie jest dobrym pomysłem. Jest wręcz niebezpiecznym, zwłaszcza w korelacji z powyższymi wnioskami, słusznie (to znaczący postęp w stosunku do dotychczasowej narracji) podkreślającymi bezsens dyżurowania.

Pierwszym niefortunnym postulatem jest chęć takiej modyfikacji przepisów, aby powiaty zyskały możliwości egzekucji rzekomego obowiązku dyżurów wobec aptek. Rzekomego, albowiem nie zgadzam się z ich twierdzeniem wyciąganym na podstawie wyroków sądów, których sygnatury padają w stanowisku. Wyroki te mówią o faktycznej prerogatywie rady powiatu do ustalania rozkładu godzin/dni pracy aptek, ale nie o obowiązku aptek do ich przestrzegania.

Potwierdza to odpowiedź na interpelację poselską: "żaden przepis analizowanej ustawy nie stanowi bowiem wprost o obowiązku stosowania się aptek do ustalonego dla nich rozkładu pracy, ani też nie przewiduje sankcji z tego tytułu". Homo sovieticus zakorzeniony wśród powiatowych samorządowców stale i niezmiennie dąży do jak najsurowszych sankcji wobec aptek, natomiast nie przejawia śladu refleksji i nie próbuje znaleźć zachęt finansowych dla ich właścicieli oraz pracowników. Czy cofnięcie aptece zezwolenia na jej prowadzenie zwiększy pacjentom dostęp do leków?
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH