Farmakoekonomika pomaga w prawidłowej alokacji środków

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: LJ/rynekaptek.pl   13-12-2010, 13:08

Farmakoekonomika pomaga w prawidłowej alokacji środków

Rozmowa z prof. Kariną Jahnz-Różyk, prezesem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Czym jest farmakoekonomika?
Farmakoekonomika jest dyscypliną naukową, która ocenia ogólną wartość produktów, świadczeń i programów farmaceutycznych. Zajmuje się aspektami klinicznymi, ekonomicznymi i humanistycznymi interwencji medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób.

Dostarcza więc informacji o istotnym znaczeniu dla optymalnego rozdzielania zasobów ochrony zdrowia. Na świecie problematyką tą zajmują się eksperci z dziedzin: ekonomiki zdrowia, analizy ryzyka, ocen technologii, ocen klinicznych, epidemiologii, zarządzania i badań nad świadczeniami medycznymi.

Czy można mówić o niej tylko jako o nauce pomocnej w ocenie skuteczności danej terapii do ceny. Czy należy postrzegać farmakoekonomikę i jej zastosowanie znacznie szerzej?
Na pewno należy postrzegać tę dyscyplinę naukową szerzej niż tylko w kontekście skuteczności klinicznej i  efektywności ekonomicznej terapii, co ma znaczenie w  procedowaniu refundacji nowoczesnych terapii, ale w obszarze zainteresowań farmakoekonomiki  znajdują się  też: działanie systemów ochrony zdrowia na świecie oraz wytyczne i standardy analiz farmakoekonomicznych.

To także ocena technologii medycznych, wyniki i jakość opublikowanych badań klinicznych, analiza decyzji w polityce zdrowotnej oraz rozwijanie i monitorowanie postępu w metodach badawczych, mających zastosowanie w farmakoekonomice, takich jak badania populacyjne, badania jakości życia czy badanie preferencji chorych.
 
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH