Jak Senat RP popsuł ustawę o zawodzie farmaceuty?

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Piotr Sędłak/ rynekaptek.pl   30-11-2020, 12:03

Jak Senat RP popsuł ustawę o zawodzie farmaceuty? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jakiekolwiek wpływanie na niezależność zawodową farmaceutów jest niedopuszczalne. Nie dlatego, że takie jest czyjeś widzimisię, tylko dlatego, że zagraża to pacjentom - uważa radca prawny, Piotr Sędłak.

Dlatego w ustawie niezależność farmaceuty gwarantować miało kilka rozwiązań. Po pierwsze, że farmaceuta samodzielnie podejmuje decyzje dot. sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych. Po drugie, że naruszenie tej samodzielności skutkować może fakultatywnym cofnięciem zezwolenia właścicielowi apteki. I po trzecie, że wpływanie przez właściciela apteki na jej kierownika w zakresie realizacji jego zadań ustawowych skutkować może unieruchomieniem apteki na okres do trzech miesięcy. Tak się akurat złożyło, że dwa z tych rozwiązań fundamentalnie zmieniono. Jak się wydaje, bez należytej refleksji i nie przez przypadek.

Sieciowa poprawka
Ustawa o zawodzie farmaceuty od początku była solą w oku środowiska biznesowego, prowadzącego apteki w sieciach. Podejmowano liczne próby jej sabotowania, później deprecjonowania jej znaczenia, a na końcu – „psucia” kluczowych zapisów. Przedstawiciele biznesu na etapie konsultacji publicznych sugerowali liczne poprawki do rządowego projektu ustawy. Były one niekorzystne z punktu widzenia wykonywania zawodu farmaceuty, głównie ze względu na swoją niedookreśloność. Okazały się one jednak na tyle „genialne”, że w zasadzie w całości zostały uwzględnione na etapie prac przed skierowaniem projektu ustawy do Sejmu. Na całe szczęście usunięto je w toku dalszego procedowania. Okazuje się jednak, że nie na długo.

W piątkowy wieczór Senat przywrócił rozwiązania „rozmiękczające”, a de facto – psujące ustawę o zawodzie farmaceuty. Przyjęta głosami senatorów głównie Koalicji Obywatelskiej (i tzw. senatorów niezrzeszonych oraz dwóch senatorów PSL-u) poprawka nr 10 wprowadziła dodatkowe obostrzenie, w wyniku którego właścicielowi apteki może zostać cofnięte zezwolenie na prowadzenie apteki, ale jedynie wówczas gdy będzie naruszał niezależność zawodową farmaceuty w sposób „uporczywy”; w ten sposób właśnie zmieniono treść proponowanego art. 103 ust 2 pkt 10 p.f. (wcześniej przesłanka „uporczywości” została z tego przepisu wykreślona). Pomysłodawcą takiego „ubogacenia” przepisu był Związek Pracodawców Aptecznych „PharmaNET”, skupiający głównie zagraniczne sieci apteczne (por. s. 17-18 stanowiska tej organizacji z 6 sierpnia 2019 r. do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH