Nadchodzące miesiące to dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce czas prawdziwego przełomu

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: LJ/rynekaptek.pl   21-09-2010, 11:10

Nadchodzące miesiące to dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce czas prawdziwego przełomu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rozmowa z Jerzym Toczyskim, prezesem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Jesteśmy świadkami definiowania fundamentów polityki lekowej, którą opisują cztery projekty aktów prawnych określane mianem „pakietu farmaceutycznego”. Który z tych projektów jest dla Państwa najważniejszy?

Nadchodzące miesiące to dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce czas prawdziwego przełomu. Dla nas najważniejsza w tym pakiecie jest ustawa refundacyjna, która wytycza na nowo ramy funkcjonowania rynku leków i zasady ich finansowania. Od ostatecznego kształtu tej ustawy zależeć będzie, czy poprawi się dostęp pacjentów do nowoczesnych leków.

W jakim zakresie, według Państwa, ustawa to zmieni?

Nasze dotychczasowe nakłady na refundację leków, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, należą do najniższych w Europie, co powoduje że poziom współpłacenia pacjentów za leki w Polsce jest wciąż bardzo wysoki i znacząco przekracza barierę bezpieczeństwa dostępu do produktów leczniczych definiowaną przez WHO. Ministerstwo zdrowia od lat nadaje priorytet działaniom zmierzającym do zmniejszania  udziału pacjentów w kosztach zakupu leków. Głównym przejawem tych działań jest wywieranie nieustającej presji na producentów, skutkujące ciągłym obniżaniem cen leków. Obecnie średnie ceny leków w Polsce są najniższe w Europie.

Nadal jednak polski pacjent sporo dopłaca do leków z własnej kieszeni.

Dzieje się tak, ponieważ budżet na refundację jest nadal zbyt skromny, co widać zwłaszcza na tle innych krajów. A ponieważ producenci leków nie są w stanie bez końca obniżać swoich cen, na rynku wytworzyły się mechanizmy kompensacyjne, takie jak rabaty w kanałach dystrybucji, których podstawowym celem jest umożliwienie pacjentowi wykupienie leku w aptece.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH