Nie wspieramy sprzedaży leków za pośrednictwem automatów vendingowych

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Maciej Miłkowski/ rynekaptek.pl   04-01-2021, 13:42

Nie wspieramy sprzedaży leków za pośrednictwem automatów vendingowych Minister Zdrowia jest zdania, że usankcjonowanie automatów vendingowych jako legalnego kanału dystrybucji leków, nie jest zasadne (fot. PTWP)

Minister Zdrowia nie dostrzega żadnej realnej korzyści polskich pacjentów, która miałaby płynąć z wprowadzenia sprzedaży leków w automatach vendingowych. Jedynym beneficjentem tego rozwiązania byłyby podmioty zarządzające siecią takich automatów.

- Minister zdrowia nie jest zwolennikiem wprowadzania dodatkowego kanału bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, ponad kanały już istniejące - odpowiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski grupie posłów, która złożyła interpelację w sprawie dopuszczenia sprzedaży produktów leczniczych przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego w automatach vendingowych.

Automat nie zastąpi człowieka
Wydawaniu produktów leczniczych z apteki może towarzyszyć wiele różnych dodatkowych działań, w różnych konfiguracjach, które są istotne z punktu widzenia interesu zdrowotnego pacjenta. Nawet w placówkach obrotu pozaaptecznego, od personelu tych placówek zajmującego się wydawaniem produktów leczniczych, wymaga się minimum kwalifikacji nastawionych na potencjalną interakcję z pacjentem, konfrontację z jego pytaniami, wątpliwościami. Automat vendingowy z pewnością wątpliwości takich nie rozwieje.

W ocenie ministra zdrowia automaty vendingowe nie zapewnią tego samego standardu obsługi pacjenta, co obsługa prowadzona przez człowieka. Prawidłowość ta istnieje niezależnie od obecnego poziomu zaawansowania technologicznego automatów vendingowych. W kwestii tej należy zwrócić uwagę, że niekoniecznie aspekt „nowoczesności” tego rodzaju automatów, zapewniający – jak piszą interpelanci – odpowiednie warunki temperatury, czy wilgotności, musi być okolicznością przemawiająca na ich korzyść. Z większym poziomem zaawansowania technologicznego, skomplikowania urządzeń, jest związane większe ryzyko awaryjności.

W przypadku awarii urządzeń aptecznych personel apteczny, czy nawet w przypadku awarii urządzeń zapewniających odpowiednią dla leków temperaturę w placówce obrotu pozaaptecznego, personel takiej placówki jest w stanie adekwatnie i dostatecznie szybko zareagować na taką sytuację. W przypadku aparatu vendingowego nie ma takiej możliwości, poza – co najwyżej – zdalnym przekazaniem informacji o potrzebie dokonania działań serwisowych. Nie gwarantuje to ani przeprowadzenia tych działań dostatecznie szybko aby zgromadzone w urządzeniu produkty zachowały swoje właściwości, nie gwarantuje też że w trakcie samej awarii osoba kupująca nie nabędzie produktu zbyt długo narażonego na nieodpowiednie warunki przechowywania.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH