Od afery z Corhydronem nie stworzono procedury wycofania leku z poziomu pacjenta

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Mariusz Politowicz/ rynekaptek.pl   15-09-2016, 08:02

Od afery z Corhydronem nie stworzono procedury wycofania leku z poziomu pacjenta Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Proteza, jaką jest metoda zaproponowana przez Sanofi i zaakceptowana przez MZ, urąga logice, prawu oraz obraża inteligencję farmaceutów. Na dodatek, w ślad za apelem resortu zdrowia, naraża ich na utratę zezwolenia na prowadzenie apteki - zauważa Mariusz Politowicz.


Można się zastanawiać, dlaczego najważniejszy podmiot obrotu lekiem, czyli pacjent został tak bardzo zignorowany przez ustawodawcę. To jest temat na oddzielną analizę. Oceńmy raczej zarządzanie kryzysem, które próbuje robić ministerstwo zdrowia wraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF) oraz firmą Sanofi-Aventis (S-A) jako przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

Skierowanym do Ministra Zdrowia pismem z 9 września 2016 roku firma S-A "zobowiązuje się pokryć aptekom straty z tytułu wydania pacjentowi bezpłatnie wycofanych serii leków na podstawie recepty farmaceutycznej (...)". Analiza językowa nie pozostawia wątpliwości: S-A odda aptekom pieniądze, gdy te wydadzą pacjentom... wycofane serie Atramu. Przecież to bez sensu! Zgodnie z art. 103 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, WIF cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu.

Prawo farmaceutyczne mówi również, że:

„3. W przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1. 4. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się następujące zasady: 1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku: a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości, c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich; 2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1–4 i pkt 5 lit. a, oraz przyczynę wydania; 4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%; 5) recepta po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu".
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH