Potrzebny jest dialog całego środowiska w formie okrągłego stołu

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: ZPA PharmaNET/ rynekaptek.pl   26-10-2020, 11:14

Potrzebny jest dialog całego środowiska w formie okrągłego stołu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w sprawie niekorzystnych zmian w projekcie ustawy, powrót do brzmienia projektu wypracowanego przez rząd oraz pomoc w sprawie niepokojących działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z samorządem aptekarskim - apelują organizacje przedsiębiorców do Jarosława Gowina.

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców (Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców) wystosowały do wicepremiera Jarosława Gowina prośbę o interwencję w sprawie rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, który niedawno został zaakceptowany przez Komisję Zdrowia oraz w sprawie niepokojących z punktu widzenia rynku aptecznego działań Ministra Zdrowia.

O projekcie UOZF
Jak argumentują, pierwotnym założeniem ustawy o zawodzie farmaceuty było kompleksowe uregulowanie wykonywania zawodu farmaceuty:

"Niestety, w trakcie prac nad ustawą w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oraz samej Komisji Zdrowia, do projektu wprowadzono szereg poprawek, które wypaczają wiele spośród pierwotnie przyjętych rozwiązań.

W efekcie ich wprowadzenia aktualna wersja projektu obok potrzebnej regulacji zawodu aptekarza, stanowi próbę głębokiej i zbędnej ingerencji w rynek apteczny, uderzającej  w fundamentalne dla wolnej i uczciwej konkurencji wartości – bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców oraz przewidywalność działania organów administracji publicznej.

Z uwagi na to, że rynek apteczny jest częścią szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia, rozwiązania prawne godzące w przedsiębiorczość na tym rynku godzą również w dostęp pacjentów do tego systemu, stanowiąc tym samym problem z punktu widzenia zdrowia publicznego. W sytuacji kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w którym wszelkie działania powinny być nakierowane na zwiększenie wydolności systemu ochrony zdrowia, proceduje się ustawę, której przepisy stanowić będą dla tego systemu zbędne biurokratyczne obciążenie. Do tego, jak wyjaśniamy szczegółowo poniżej, mogą wprost wydolność tego systemu obniżać doprowadzając do zamknięć aptek i hurtowni farmaceutycznych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH