Punkty apteczne: lista leków nie była aktualizowana od dekady

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Marzena Napieracz-Lubomska/ rynekaptek.pl   23-10-2020, 09:32

Punkty apteczne: lista leków nie była aktualizowana od dekady Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Przez ostatnie 10 lat resort zdrowia nie uaktualnił wykazu leków, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Minister Zdrowia powinien robić to co 12 miesięcy - przypomina IGWPAiA.

- W obliczu pandemii trwającej już kilka miesięcy, wiejscy pacjenci utknęli bez leków na swoich wsiach. Sytuacja jest bardzo trudna, a wszystko za sprawą braku nowelizowania listy leków dla punktów aptecznych przez Ministerstwo Zdrowia - ocenia Marzena Napieracz-Lubomska z Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek:

Punkty apteczne, których w kraju jest około dwóch tysięcy, stanowią główne źródło zaopatrzenia w leki pacjentów wiejskich. Niestety asortyment punktów aptecznych uzależniony jest od specjalnego wykazu, określanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Wspomniane produkty lecznicze układają się w listę na podstawie substancji czynnych, które się na niej znalazły. Przez ostatnie 10 lat wspomniana lista nie była aktualizowana o nowe substancje, które w tym czasie pojawiły się w obrocie. To ogromne utrudnienie, ale też duże zaniedbanie ze strony MZ.

Na podstawie art. 71 ust. 5 ustawy Prawo Farmaceutyczne Minister Zdrowia co 12 miesięcy ma obowiązek aktualizować wykazy produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Niestety obowiązek ten jak widać na przykładzie punktów aptecznych jest czysto teoretyczny i za jego uchybienie sankcji brak, w przeciwieństwie do osób prowadzących punkty, bowiem za naruszenie przepisów grożą im surowe kary z cofnięciem koncesji włącznie. Tym samym wyegzekwowanie od MZ odświeżenia listy, która pozwoli na lepsze zaopatrzenie pacjentów na wsi, stało się niemożliwe. Właściciele punktów aptecznych zrzeszeni w Izbie Gospodarczej Właścicielu Punktów Aptecznych i Aptek, od lat usilnie zabiegają o jej zmianę.

Ministerstwo Zdrowia zna problem ze spotkań, pism i petycji, jakie IGWPAiA przesyła po wielokroć. Mimo to temat nie nabiera tempa, jakiego oczekują punkty apteczne i przede wszystkim pacjenci wiejscy. W obliczu pandemii dopiero widać jak bardzo pacjenci na wsiach potrzebują dostępu do tych leków.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH