„Sądy administracyjne uznały niedopuszczalność naruszenia progu 1% koncentracji”

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Piotr Sędłak/ rynekaptek.pl   15-11-2017, 14:24

„Sądy administracyjne uznały niedopuszczalność naruszenia progu 1% koncentracji” Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nierozróżnianie kompetencji sądów administracyjnych oraz cywilnych, czy też mieszanie ze sobą porządków z dwóch różnych dziedzin prawa, a wreszcie – wyciąganie z treści wyroku wniosków z niego nie wynikających, nie może być traktowane jako uczciwy i poważny głos w dyskusji - pisze Piotr Sędłak.


Wygaszenie zezwolenia za naruszenie prawa
Nieprawidłowa interpretacja przepisów Prawa farmaceutycznego – przyjęta przez sieci i ferowana bez względu na rzeczywistości, a momentami również w oderwaniu od niej – nie zawiera się tylko w problematyce progów antykoncentracyjnych (art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 p.f.), ale jak widać dotyka również kwestii rękojmi należytego prowadzenia apteki (art. 101 pkt. 4 p.f.). Przejmowanie aptek, w trybie art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie może doprowadzić do sytuacji, w której podmiot przejmujący nie jest badany pod kątem dawania rękojmi należytego prowadzenia apteki. A tak właśnie przez 16 lat postępowali „przedsiębiorcy apteczni”. Również tę, zgoła jeszcze mniej logiczną wykładnię, zanegował sąd administracyjny, co stawia pod wielkim znakiem zapytania legalność działań dotychczas podejmowanych przez sieci.

W wyroku z dnia 6 czerwca 2017r., VI SA/Wa 3197/15, WSA w Warszawie stwierdził, że „Okoliczność, że każda z przejmowanych spółek samodzielnie daje rękojmię należytego prowadzenia apteki, nie oznacza, że taką rękojmię daje podmiot, który powstał w wyniku połączenia spółek”. Wynika to z faktu, że w przypadku likwidacji podmiotu, któremu udzielono zezwolenia (a który został „przejęty” przez innego przedsiębiorcę), udzielone mu zezwolenie również „ulega likwidacji”, czyli wygasa. Nie jest to rzeczą odkrywczą; wynika to z samej tylko literalnej treści art. 104 ust. 1 pkt. 3 p.f.

Nierozróżnianie kompetencji sądów administracyjnych oraz cywilnych, czy też mieszanie ze sobą porządków z dwóch różnych dziedzin prawa, a wreszcie – wyciąganie z treści wyroku wniosków z niego nie wynikających, nie może być traktowane jako uczciwy i poważny głos w dyskusji. Rzeczą całkowicie niedopuszczalną jest natomiast analizowanie problematyki prawnej z pominięciem wypracowanej na tym polu linii orzeczniczej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH