Technicy farmaceutyczni: chcemy rejestru osób wykonujących ten zawód

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Piotr Przeniosło/rynekaptek.pl   13-07-2010, 13:26

Technicy farmaceutyczni: chcemy rejestru osób wykonujących ten zawód

Rozmowa z Dominikiem Żyro, prezesem zarządu Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP

Dominik Żyro: – Koncepcja Ministerstwa Zdrowia dotycząca uregulowania zawodów medycznych, między innymi zawodu technik farmaceutyczny narodziła się w 2005 roku. Projekt ustawy był przedstawiany kilka razy do konsultacji, a najnowsza jego wersja została opublikowana kilka tygodni temu z datą 30 maja 2010 roku.

Czy Związek konsultował projekt ustawy?
– Strona Rządowa przedstawiła projekt do konsultacji zewnętrznych oraz w konferencji uzgodnieniowej w 2006 roku. Co jakiś czas pojawiają się kolejne wersje projektu. Każdy z nich w odniesieniu do zawodu technik farmaceutyczny określa zadania zawodowe poprzez inną treść. W projekcie z 2008 roku dokładnie wymieniono zadania zawodowe łącznie z prowadzeniem punktów aptecznych przez techników. W ubiegłorocznym projekcie wskazano, iż zadania zawodowe zostały określone w prawie farmaceutycznym.

Natomiast w obecnym projekcie uchyla się ust. 2 art. 91 ustawy prawo farmaceutyczne, dotyczący pracy techników w aptece szpitalnej, ale wymienia się zadania zawodowe techników w zał. nr 1 do ustawy, będące dokładnym zapisem ust. 2. Nie wspomina się natomiast o prowadzeniu czy kierowaniu punktem aptecznym. 

Należy przypomnieć słowa wiceministra zdrowia Marka Twardowskiego, że praw nabytych w zakresie kierowania pracą punktów aptecznych technikom ministerstwo nie zabierze. Środowisko zawodowe jest jednak zaniepokojone brakiem odpowiednich zapisów w tej kwestii.

Przedstawiciel naszego Związku skierował do Ministerstwa Zdrowia projekt Ustawy o Zawodzie Technik Farmaceutyczny jako odrębny akt prawny. Resort odpowiedział wówczas, że docenia wkład ZZTF RP w tę sprawę, ale nie przyjął projektu z entuzjazmem. Przypominam, że nasz zawód wykonuje kilkanaście tysięcy osób i odrębny akt prawny byłby dobrym rozwiązaniem.

– Co według Związku musi uwzględniać ustawa?

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH