Trzeba stworzyć jasne zasady centralizacji procesów zakupów leków refundowanych

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Irena Rej/ rynekaptek.pl   29-01-2021, 12:02

Trzeba stworzyć jasne zasady centralizacji procesów zakupów leków refundowanych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Organizując centralizację procedur zakupu leków refundowanych, trzeba oprzeć ją na jasnych celach i zasadach, które pozwolą uniknąć niebezpiecznego w skutkach braku dostępności poszczególnych terapii - uważa Irena Rej, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska, apelując w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

W ostatnim czasie dostrzegamy silne tendencje centralizacyjne w ochronie zdrowia. Pionizacja Narodowego Funduszu Zdrowia i planowana reforma szpitali to niektóre z elementów tego procesu. Dostrzegając również intensyfikację działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz centralizacji procesów zamówień niektórych kategorii leków refundowanych, uważamy, że trzeba zapewnić przejrzystość tej działalności.

Opracowanie zawierające jasny opis celów i zasad postępowania w tym zakresie pozwoli zapewnić ciągłość leczenia chorych oraz budować bezpieczeństwo lekowe Polski. Zapewnienie stabilności rynku i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi to nie mniej ważne korzyści.

28 stycznia 2021 roku Izba Gospodarcza Farmacja Polska złożyła pismo adresowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym wskazała na konieczność stworzenia dobrych praktyk, opisujących cele i zasady realizacji centralizacji procedur zamówień na wybrane kategorie leków refundowanych. Można i trzeba stworzyć jasne dla wszystkich interesariuszy rynku farmaceutycznego zasady prowadzenia polityki zakupów grupowych leków podlegających refundacji, które pozwolą uniknąć niebezpiecznego w skutkach braku dostępności poszczególnych terapii.

Projektując zmiany należy brać pod uwagę dostępność leków dla pacjentów. Przede wszystkim należy stworzyć rozwiązania umożliwiające zapewnienie ciągłości terapii dla chorych, bowiem w przeszłości zdarzały się przerwy w dostawach niektórych kategorii produktów, również tych stosowanych u dziesiątek tysięcy osób, jak w przypadku terapii kardiologicznych. Musimy dysponować przejrzystymi zasadami gry, dlatego w wystąpieniu do pana Ministra Adama Niedzielskiego zaproponowaliśmy katalog spraw wymagających uregulowania.

W piśmie skierowanym do ministra zdrowia Izba poprosiła o przedstawienie planów ministerstwa dotyczących centralizacji procedur zakupu leków refundowanych i wskazanie celów, które poprzez tę inicjatywę zamierza osiągnąć resort. Izba wyszczególniła dodatkowo kwestie, które w opinii przedstawicieli organizacji powinny zostać ujęte w ramach dobrych praktyk dotyczących centralizacji procesów zakupów leków:

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH