Trzeba stworzyć jasne zasady centralizacji procesów zakupów leków refundowanych

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Irena Rej/ rynekaptek.pl   29-01-2021, 12:02

Trzeba stworzyć jasne zasady centralizacji procesów zakupów leków refundowanych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Organizując centralizację procedur zakupu leków refundowanych, trzeba oprzeć ją na jasnych celach i zasadach, które pozwolą uniknąć niebezpiecznego w skutkach braku dostępności poszczególnych terapii - uważa Irena Rej, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska, apelując w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

1. wprowadzenie zasady wyłonienia więcej niż jednego dostawcy („multi-winner”) w ramach postępowań dotyczących jednej substancji czynnej oraz inne działania, które pozwoliłyby redukować ryzyko ograniczenia konkurencji pomiędzy oferentami w długim okresie oraz ciągłości opieki nad pacjentami w przypadku braku możliwości wywiązania się z ciągłości dostaw ze strony jedynego zwycięzcy postępowania;

2. określenie minimalnego udziału kryteriów jakościowych (np. 40%) w ramach postępowań zakupowych wraz z opracowaniem katalogu przykładowych kryteriów jakościowych, znajdujących odzwierciedlenie w aktualnej wiedzy medycznej;

3. wskazanie ścieżki postępowania w przypadku braku podpisania umowy przez oferenta wyłonionego w toku postępowania zakupowego lub braku możliwości ciągłości realizacji dostaw po rozstrzygnięciu przetargu;

4. określenie długości obowiązywania umów, które pozwoliłoby na zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy przewidywalnością prowadzenia działalności biznesowej, bezpieczeństwem dostaw oraz koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi poprzez wzmocnienie zjawisk konkurencji;

5. określenie maksymalnego terminu płatności za leki nabywane w ramach postępowań przetargowych;

6. zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami z wykorzystaniem jednego produktu leczniczego w przypadku wyboru innego oferenta w ramach drugiego i kolejnych postępowań przetargowych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH