Ułatwiamy konsumentom poruszanie się po rynku suplementów

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Katarzyna Wójcicka/rynekaptek.pl   07-03-2018, 10:21

Ułatwiamy konsumentom poruszanie się po rynku suplementów Prezes Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek, Katarzyna Wójcicka (Fot. EISD)

Żadne regulacje ani kontrole nie będą tak skuteczne jak ostrożność konsumenta. Ostrożność w wyborze produktu na rynku i korzystanie z pewnych źródeł informacji - wskazuje prezes Fundacji EISD, Katarzyna Wójcicka.

Prezes Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek ocenia działania państwa dotyczące uregulowania rynku suplementów diety. Ocenia także działania rządu pod kątem przekazywania wiedzy pacjentom o suplementach diety, jak też wyjaśnia na czym polega różnica w działaniach rządu i Fundacji w tym zakresie.

Suplementy diety podlegają stałej, wielokierunkowej kontroli, zarówno przez producenta, który prawnie odpowiada za ich jakość, jak i przez organy państwowe – Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wprowadzenie suplementu diety na rynek polski wiąże się z koniecznością zgłoszenia produktu do GIS (art. 29 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Inspektor prowadzi dostępny na stronie internetowej rejestr zgłoszonych produktów.

W przypadku stwierdzonych niezgodności produktu wprowadzonego na rynek PPIS może wszcząć postępowanie i wydać decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu lub nakazującą wycofanie z rynku, jeśli produkt stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.

Podmiot dopuszczający się naruszeń podlega sankcjom o charakterze administracyjno-prawnym oraz karno-prawnym. Instytucje kontrolne posiadają więc cały wachlarz instrumentów do sprawowania nadzoru nad obrotem suplementami diety.

Ostrożność konsumenta
Działania instytucji rządowych to przede wszystkim ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców poprzez skuteczne egzekwowanie prawa.

Regulacje prawne dążą do zapewnienia konsumentowi maksymalnego bezpieczeństwa, niemniej to producent odpowiada za produkt, jego jakość i rzetelność informacji trafiającej do konsumenta.

Należy jednak podkreślić, że żadne regulacje ani kontrole nie będą tak skuteczne jak ostrożność konsumenta – ostrożność w wyborze produktu na rynku i korzystanie z pewnych źródeł informacji.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH