UoZF: senatorom komisji zdrowia udało się racjonalnie poukładać sporne kwestie

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: ZPA PharmaNET/ rynekaptek.pl   23-11-2020, 15:12

UoZF: senatorom komisji zdrowia udało się racjonalnie poukładać sporne kwestie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W tym tygodniu senatorowie zadecydują o ostatecznym kształcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Środowisko apteczne czekało na tę ustawę latami. Senackiej Komisji Zdrowia w toku prac udało się wypracować kompromisową wersję, która chroni zarówno niezależność zawodową farmaceutów, jak i bezpieczeństwo pacjentów i polską gospodarkę - przypomina ZPA PharmaNET.

Przedstawiciele senackiej Komisji Zdrowia po wsłuchaniu się w głos strony społecznej zaproponowali w ustawie szereg poprawek, które niewątpliwie przyczyniły się do poprawy jej treści oraz wartości merytorycznej i funkcjonalnej" - ocenia organizacja i informuje:

"Podczas prac w Senacie pracodawcy oraz organizacje zrzeszające właścicieli aptek i hurtowni farmaceutycznych zwracali uwagę na szereg potencjalnie niekorzystnych zapisów, które pojawiły się na etapie prac sejmowej podkomisji. Podkreślali, że zmiany te wypaczały pierwotny zamysł ustawy, jakim było kompleksowe uregulowanie zawodu farmaceuty, stanowiąc próbę zbyt głębokiej i zbędnej ingerencji w kształt rynku aptecznego.

Chodziło m.in. o możliwość unieruchamiania aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych przez inspektorat farmaceutyczny pod rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji na podstawie arbitralnych, niejasnych przesłanek. Takie biurokratyczne obciążenie uderzało w fundamentalne dla wolnej i uczciwej konkurencji wartości – bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców oraz przewidywalność działania organów administracji publicznej.

Mogło też wywołać kryzys na rynku, prowadząc do zamykania placówek w samym środku pandemii COVID-19, a co za tym idzie, zachwiania bezpieczeństwa lekowego pacjentów i utraty miejsc pracy przez wielu farmaceutów i właścicieli aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych.

Na te aspekty zwracał uwagę w swoim wystąpieniu Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, podkreślając, że ustawa jest oczekiwana i potrzebna, ale niektóre jej zapisy pod pozorem troski o niezależność zawodową farmaceuty i dobro pacjentów, w praktyce mogą przyczynić się do pogorszenia stanu polskiej gospodarki i pogorszenia wydolności systemu opieki zdrowotnej.

Marszałek Grodzki wspominał także, że uwagi o niezależności farmaceuty są całkowicie zasadne, ale nie należy tu iść za daleko. Zwracał m.in. uwagę na to, że spory na linii dyrektor szpitala z lekarzem – a przecież takie się zdarzają – nie kończą się za każdym razem skargami do Naczelnej Izby Lekarskiej i zamykaniem placówek.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH