UoZF: senatorom komisji zdrowia udało się racjonalnie poukładać sporne kwestie

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: ZPA PharmaNET/ rynekaptek.pl   23-11-2020, 15:12

UoZF: senatorom komisji zdrowia udało się racjonalnie poukładać sporne kwestie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W tym tygodniu senatorowie zadecydują o ostatecznym kształcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Środowisko apteczne czekało na tę ustawę latami. Senackiej Komisji Zdrowia w toku prac udało się wypracować kompromisową wersję, która chroni zarówno niezależność zawodową farmaceutów, jak i bezpieczeństwo pacjentów i polską gospodarkę - przypomina ZPA PharmaNET.

Podkreślał także, że sankcje, które istnieją w prawie farmaceutycznym, a które może zastosować inspekcja farmaceutyczna, pozwalają na monitorowanie drastycznych przypadków naruszeń. Stąd też senatorowie Komisji Zdrowia zaproponowali przywrócenie wymogu "uporczywości" w kontekście sankcji za naruszanie samodzielności zawodowej farmaceuty. Była ona obecna w pierwotnym przedłożeniu rządowym.

W dyskusji podkreślano, że niezależność farmaceuty sama w sobie stanowi niewątpliwie jedną z kluczowych wartości w zawodzie farmaceuty, a przypadki jej naruszania powinny być identyfikowane i karane, niemniej w celu ochrony praw podmiotów prowadzących apteki konieczna jest możliwość skwantyfikowania takich przypadków. Senatorowie zaproponowali także – w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności właściciela apteki, punktu aptecznego czy hurtowni – wprowadzenie nakazu ich usunięcia w określonym terminie, a następnie – w przypadku nie podjęcia działań we wskazanym czasie – możliwość unieruchomienia placówki na 3 miesiące.

Takie rozwiązanie stanowi pewien „bezpiecznik prawny”, chroniąc zarówno dobro pacjentów i farmaceutów, jak i zapewniając przewidywalność działania organów administracji publicznej i jasne reguły gry dla przedsiębiorców.

Ważną zmianą w ustawie jest także dodanie szeroko dyskutowanej możliwości wykonywania szczepień ochronnych w aptece przez farmaceutów. Umożliwienie wykonywania szczepień, zwłaszcza obecnie, w obliczu pandemii COVID-19 i potrzeby przeprowadzenia szczepień populacyjnych na grypę, stanowi krok w dobrą stronę w zakresie wykorzystania potencjału zawodu farmaceuty i dostępnej infrastruktury, która już jest gotowa w wielu polskich aptekach.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera podkreślała, że możliwości zwiększenia kompetencji i wykorzystania umiejętności farmaceutów, jakie daje nowa regulacja, są obecnie szczególnie potrzebne. Dodatkowo, do ustawy dodano też obowiązek ubezpieczenia OC dla farmaceutów, związanego z udzielaniem opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych. To ważny krok w kierunku zabezpieczenia interesu farmaceutów, co ma związek z ich odpowiedzialnością prawną za udzielane świadczenia.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH