Zmiany w RDTL nie mogą negatywnie wpłynąć na dostępność do leków

KOMENTARZE I OPINIE

Autor: Irena Rej/ rynekaptek.pl   21-12-2020, 14:31

Zmiany w RDTL nie mogą negatywnie wpłynąć na dostępność do leków Izba Gospodarcza Farmacja Polska podjęła w sprawie zmian w programie RDTL dialog z Ministerstwem Zdrowia (fot. Irena Rej)

Ustawa o Funduszu Medycznym spowodowała szereg zmian w programie ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Zarówno idea Funduszu Medycznego, jak i zamysł zmienionego RDTL opierały się na zwiększeniu dostępu chorych do niezbędnych terapii. Wchodzące w życie przepisy budzą jednak szereg wątpliwości, na które należy pilnie odpowiedzieć, by zabezpieczyć potrzeby pacjentów – uważa Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.

Ustawa o Funduszu Medycznym, która weszła w życie 26 listopada 2020 roku i związane z jej zapisami zmiany w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL), budzą coraz większe zainteresowanie producentów leków, lekarzy i organizacji pacjentów.

Znamienne, że ustawa o Funduszu Medycznym była procedowana w okresie pandemii COVID-19, kiedy lekarze są skoncentrowani na terapii pacjentów w niezwykle trudnych warunkach organizacyjnych. Wiele środowisk skupiło się na nowych subfunduszach finansujących istotne zadania, jednak coraz więcej uwagi poświęca się dziś zmianom w RDTL.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych wszedł w życie w lipcu 2017 roku. Polegał  na finansowaniu leków w sytuacjach, w których możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego stanu zdrowia, a w dotychczasowym procesie terapii wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie. Mechanizm był przez środowiska klinicystów i pacjentów oceniany jako potrzebny, ale jednocześnie krytykowany, między innymi za przewlekłość rozpatrywania wniosków oraz nadmiar obowiązków biurokratycznych związanych z jego realizacją. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy o Funduszu Medycznym, nowa regulacja miała wyjść naprzeciw najważniejszym zastrzeżeniom.

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Farmacja Polska podkreślają, że propozycje zmian w RDTL przyjęli z otwartością. Odformalizowanie i skrócenie procesu RDTL to bardzo dobry kierunek, który zarówno organizacje pacjentów, jak i przedstawiciele sektora farmaceutycznego proponowali od początku funkcjonowania programu. Faktyczne wdrożenie zmian wymaga jednak doprecyzowania przepisów oraz odpowiedniej komunikacji. Dziś zapisy ustawy u Funduszu Medycznym związane z RDTL budzą wiele pytań, na które brakuje odpowiedzi, a ośrodki prowadzące leczenie mogą napotykać szereg trudności związanych ze stosowaniem zmienionego programu. Istnieje obawa, że mechanizm zamiast lepszy, może być w pewnych aspektach bardziej kłopotliwy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH